> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Hành trình trên Con đường tơ lụa — Turpan
 Mới nhất:2016-03-29 12:35:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Đây là một đô thị với đầy những nét huyền bí, đã bao thế kỷ nay thành phố vẫn nằm yên tĩnh ngay trong một vùng lòng chảo. Tuy rằng diện tích không rộng nhưng thành phố vẫn hòa hợp được nhiều nền văn minh dân tộc và tôn giáo khác nhau. Đây chính là Turpan.