> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Một thoáng trong nét hấp dẫn của Ma Cao
 Mới nhất:2016-07-28 12:01:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Ma Cao là một cảng tự do quốc tế và cũng là một trong hai khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc. Trải qua chặng đường bể dâu trên 4 thế kỷ của văn minh Châu Âu, Ma Cao đã thực hiện sự hòa nhập và cùng tồn tại phát triển giữa văn hóa phương Đông và phương Tây và trở thành một thành phố có phong cách độc đáo với một khối lượng đáng kể những di tích lịch sử văn hóa.