รัฐบาลพม่าดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่
 การเผยแพร่:2016-08-01 16:11:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา รัฐบาลพม่าประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่ 12 รายการหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ของพม่าเริ่มปกครองประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะบรรลุซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง ปรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลระหว่างจังหวัด และสนับสนุนกิจการการปรับความเข้าใจระหว่างชนเผ่า และกิจการสันติภาพ

นโยบายที่ประกาศใช้รวมถึงการสร้างกลไกควบคุมดูแลการเงินที่เข้มงวด การปรับรัฐวิสาหกิจให้เป็นวิสาหกิจภาคเอกชน สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มการอบรมทรัพยากรบุคคล และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น