> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Biểu diễn thực cảnh Trung Quốc
 Mới nhất:2016-11-16 12:32:42   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

tổ hợp Thịnh điển Non nước đứng đầu là ông Mai Soái Nguyên đã lần lượt tổ chức những nội dung biểu diễn thực cảnh non nước tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Những chương trình biểu diễn này bao gồm 17 chương trình biểu diễn thực cảnh như “Đại điển âm nhạc — Thiền tông Thiếu lâm” ở Tung Sơn, chương trình “Thành Cát Tư Hãn” ở thảo nguyên Hô-lun-bê v.v…