> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Thái Lan dự định đầu tư 2.000 tỷ Bạt phát triển đường sắt
 Mới nhất:2017-03-10 23:03:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Thái Lan đã xây dựng Quy hoạch chung 10 năm phát triển đường sắt, dự định đầu tư 2.000 tỷ Bạt, nâng tổng chiều dài đường sắt trong cả nước từ 4.000 ki-lô-mét hiện nay lên tới 9.000-10.000 ki-lô-mét.

Ngày 9/3, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan A-khôm cho biết, trong 10 năm tới sẽ xây dựng ít nhất 5.000 ki-lô-mét đường sắt. Chính phủ Thái Lan mong nâng tỷ lệ đóng góp của ngành vận tải đường sắt vào GDP từ 2% hiện nay lên tới 5% trong 5 năm tới, và nâng lên tới 14% trong 10 năm tới.

Bộ trưởng A-khôm cho biết, công nghệ vẫn là vấn đề nan giải mà Thái Lan cần phải giải quyết khi phát triển đường sắt. Trong tương lai, Thái Lan sẽ tăng thêm nội dung chuyển giao công nghệ khi hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đường sắt.