> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Ruộng bậc thang Long Tích
 Mới nhất:2017-05-09 17:07:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Ruộng bậc thang Long Tích thuộc huyện tự trị các dân tộc Long Thắng, được xây dựng từ triều đại nhà Nguyên, hoàn thành vào thời đầu nhà Thanh, đến nay đã có lịch sử 650 năm.