ปี 2018 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจจีน-อาเซียน จะมีการพัฒนาใหม่
 การเผยแพร่:2018-01-02 17:08:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสี่ว์ หนิงหนิง ประธานบริหารสภาธุรกิจจีน-อาเซียนกล่าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ปี 2018 นี้ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจจีน-อาเซียนย่อมจะมีการพัฒนาใหม่

นายสี่ว์ หนิงหนิงกล่าวว่า คาดว่าปี 2017 และปี 2018 ในบรรดาประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ มี 5 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนามและฟิลิปปินส์ จะบรรลุซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจกว่า 6% นอกจากนี้แล้ว การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและไทยในปี 2017 ที่ผ่านมา ก็มีสภาพที่ดีกว่าปีก่อนหน้า การประสานเชื่อมโยงกันระหว่างการสร้างสรรค์โครงการ " หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง " และการสร้างสรรค์ประชาคมร่วมทุกข์ร่วมสุขของอาเซียน นับว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งแห่งการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจจีน-อาเซียน

นายสี่ว์ หนิงหนิง ยังวิเคราะห์ว่า ระหว่างการสร้างสรรค์เส้นทางสายไหมทางทะเล ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-อาเซียนมีความได้เปรียบมากมาย อาทิ 1)ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยอาเซียนเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดในการสร้างสรรค์เส้นทางสายไหมทางทะเล 2)มีพื้นฐานความร่วมมือที่ดีที่เกิดจากการพัฒนาความสัมพันธ์แห่งการพูดคุยระหว่างจีน-อาเซียนเป็นเวลา 26 ปี 3)ความได้เปรียบทางนโยบายแห่งความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ที่ได้เปิดตลาดต่อกัน และ 4)จีนและอาเซียนต่างมีความต้องการที่จะดำเนินความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเหล่านี้จะส่งให้ความร่วมมือระหว่างบริษัททั้งสองฝ่ายมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น