หลวงพระบางสร้างเส้นทางดึงดูดนักท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2018-03-13 16:23:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ทางการจังหวัดหลวงพระบาง มีแผนที่จะก่อสร้างเส้นทางเชื่อมกับจังหวัดในบริเวณรอบพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ กำลังบูรณะซ่อมแซมทางหลวงที่มีระยะทางยาว 90 กิโลเมตรระหว่างจังหวัดหลวงพระบางกับจังหวัดไซยะบูลี ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ของการทางหลวงพระบางกล่าวว่า คมนาคมที่สะดวกมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทางการได้เตรียมพร้อมเพื่อก่อสร้างทางหลวง และเส้นทางการบินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางที่ติดต่อกับประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น