> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Chính thức khai trương Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Ma-ni-la
 Mới nhất:2018-11-22 21:18:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 21/11, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Ma-ni-la đã chính thức khai trương. Bộ trưởng Năng lượng Phi-li-pin Cusi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Trung Quốc Dịch Hội Mãn tham dự lễ khai trương.

Đến nay, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đã thành lập chi nhánh tại 9 nước ASEAN, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ tại thị trường Đông Nam Á và dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”.

Bộ trưởng Năng lượng Phi-li-pin Cusi cho biết, mong Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Ma-ni-la cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển của kinh tế Phi-li-pin.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận