> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Học viện Nghệ thuật Trung Quốc-ASEAN và Nhà xuất bản Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đạt được thoả thuận khung
 Mới nhất:2019-04-26 17:49:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 25/4, tại Thành Đô, Trung Quốc, Học viện Nghệ thuật Trung Quốc-ASEAN và Nhà xuất bản Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đạt được thoả thuận khung. Hai bên có thể thực hiện bổ trợ ưu thế lẫn nhau và có mục tiêu phát triển chung trong xây dựng Trung tâm Quảng bá nghệ thuật và văn hoá quốc tế, phục vụ “Một vành đai, một con đường”, kể tốt câu chuyện Trung Quốc.Hai bên cho biết, trong tình hình mới hiện nay, cần phải tận dụng đầy đủ tài nguyên ưu thế của nhau, dốc sức bồi dưỡng đội ngũ nhân tài truyền thông quốc tế, khai thác các dịch vụ như xuất bản chuyên ngành truyền thông, dịch vụ học thuật truyền thông và xuất bản văn hoá kinh điển, v.v.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận