ชมทัศนียภาพสวยงามรอบอ่าวเมืองเหลียนหยุนกั่ง
 การเผยแพร่:2020-02-07 22:05:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นี่เป็นภาพถ่ายมุมสูงบริเวณรอบอ่าวเมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน    มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เขื่อนริมทะเลที่ยาวเหยียดแลเหมือนมังกรยักษ์ตัวหนึ่ง  และน้ำทะเลภายในเขื่อนเป็นสีเหลือง ตัดกับด้านนอกที่เป็นสีน้ำเงิน (yim/cai)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น