ทั่วประเทศจีนส่งเสริมให้ธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ฟื้นฟูการผลิตรอบด้าน
 การเผยแพร่:2020-03-09 16:02:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ในขณะที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศจีนเสริมสร้างการบริการและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ฟื้นฟูการผลิตและการทำงานอย่างรอบด้าน

นครเซี่ยงไฮ้ ได้ออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจ 28 ข้อ และสำหรับประเด็นการลดภาษีและการช่วยเหลือทางการเงิน ก็ปรับปรุงนโยบายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จัดทำแนวทางปฏิบัติ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูการผลิตให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้งได้ออกมาตรการ 48 ประการ ให้การสนับสนุนกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์และเศรษฐกิจดิจิทัล คาดว่าจะสามารถลดภาระให้กับผู้ประกอบการมากถึง 83,000 ล้านหยวน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้มีการจัดตั้งกลไกการให้กู้ยืมฉุกเฉิน และกลไกการชดเชยความเสี่ยงสินเชื่อ สามารถเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทถึง 130,000 ล้านหยวน ตอนนี้ ธุรกิจการผลิตที่ใหญ่กว่าขนาดที่กำหนดในกวางโจวมีอัตราการกลับมาทำงานถึง 99.5%

มณฑลจี๋หลินออกนโยบายทางการเงิน การคลังและภาษีหนึ่งชุด จัดตั้งแพลตฟอร์มความช่วยเหลือ 8 แห่งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลับมาทำงานและดำเนินการผลิต รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ เปิดจุดปิดกั้นและจุดพักในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง โครงการ ณ ตอนนี้ ธุรกิจการผลิตที่ใหญ่กว่าขนาดที่กำหนดในมณฑลจี๋หลินมีอัตราการกลับมาทำงานถึง 96.7%

เขตปกครองตนเองมองโกเลียในออกมาตรการ 15 ประการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลับมาทำงาน และยังออกนโยบายหนึ่งชุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ให้การสนับสนุนในด้านสินเชื่อ การลดหย่อนภาษี ฯลฯ แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Bo/Patt/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น