> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
28 cơ quan Trung Quốc phối hợp triển khai hành động chuyên môn giảm nghèo bằng tiêu dùng
 Mới nhất:2020-03-19 17:57:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 18/3, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, để tiếp tục phóng thích hoa hồng chính sách giảm nghèo bằng tiêu dùng, 28 cơ quan gồm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Thương mại Trung Quốc v.v. đã phối hợp triển khai hành động chuyên môn giảm nghèo bằng tiêu dùng năm 2020.

Được biết, hành động chuyên môn giảm nghèo bằng tiêu dùng sẽ cấu trúc lại nguồn lực chính sách, tiền vốn và dự án của 28 cơ quan, thiết thực giải quyết vấn đề khó tiêu thụ nông sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ du lịch đối với khu vực nghèo khó bằng nhiều kênh, ứng phó với tác động bất lợi của dịch COVID-19 đối với việu tiêu thụ hàng nông sản và tiêu dùng du lịch.