> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Uỷ ban Ô-lim-píc quốc tế thương lượng với đại biểu vận động viên về sắp xếp Thế vận hội Ô-lim-píc Tô-ki-ô
 Mới nhất:2020-03-19 18:00:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 18/3 theo giờ địa phương, Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế đã họp hội nghị điện thoại trong hơn hai tiếng đồng hồ với 220 đại biểu vận động viên đến từ các nước trên thế giới. Đứng trước tình hình dịch COVID-19 đang lây lan trên thế giới, Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế vẫn cho biết, Thế vận hội Ô-lim-píc Tô-ki-ô năm 2020 sẽ tổ chức theo kế hoạch.

Quyết định của Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế đã khiến một số vận động viên nêu ý kiến khác, họ cho rằng, quyết định này là phớt lờ sức khoẻ của họ. Về việc này, Người phát ngôn Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế cho biết, trong tình hình hiện nay không có phương án giải quyết nào là lý tưởng. Ủy ban Ô-lim-píc quốc tế dốc sức tìm phương án giải quyết có ảnh hưởng tiêu cực nhỏ nhất đối với vận động viên, đồng thời đảm bảo tính trọn vẹn của cuộc thi cũng như sức khoẻ của vận động viên.