จีนออกนโยบายสนับสนุนแรงงานชนบทและนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ
 การเผยแพร่:2020-03-24 15:59:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

ภายใต้การระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการคนงานในระยะสั้นของวิสาหกิจลดต่ำลง มีผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานชนบท และการหางานทำของนักศึกษาจบใหม่ นายเกา เก่า รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีนระบุที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคมว่า ที่ผ่านมาท้องที่ต่างๆ ของจีนกับหน่วยงานบริหารที่เกี่ยวข้อง ออกนโยบายอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มการสนับสนุนต่อวิสาหกิจในการรักษาตำแหน่งงานอย่างมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน บนพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรค ผลักดันวิสาหกิจให้ฟื้นฟูการผลิตและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน พยายามทำให้เศรษฐกิจและการมีงานทำมีเสถียรภาพ

ภายหลังการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจแบ่งปันกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่างๆ ในจีน แสดงความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด รูปแบบการประกอบธุรกิจชนิดใหม่ๆ เช่น การพบแพทย์ออนไลน์ การทำงานออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ การรับส่งของแบบไม่สัมผัส ฯลฯ พัฒนาอย่างรวดเร็ว แสดงบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค ผลักดันการฟื้นฟูการผลิตและการกลับสู่ตำแหน่งงาน การประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมการบริโภค และการประกันการมีงานทำให้มีเสถียรภาพต่อไปในอนาคต คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนจะเดินหน้าปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ต+” อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นตลาด และสร้างตำแหน่งงานมากยิ่งขึ้น (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ