> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Giao thông liên tỉnh của tỉnh Hồ Bắc dần thông suốt, đã có 2 triệu 800 nghìn người Hồ Bắc đi ngoại tỉnh làm việc trở lại
 Mới nhất:2020-03-30 18:02:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, cùng với việc dỡ bỏ kiểm soát giao thông rời tỉnh Hồ Bắc, theo thống kê của các ban ngành liên quan tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày 28/3, toàn tỉnh lũy kế có 4 triệu 600 nghìn người trở lại làm việc, trong đó, khoảng 1 triệu 800 nghìn người làm việc trong tỉnh, 2 triệu 800 nghìn người đi ngoại tỉnh làm việc.Những người từ tỉnh Hồ Bắc đến ngoại tỉnh làm việc chủ yếu đến các khu vực ven biển như Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến cũng như vùng Đông Bắc. Trong đó, người đến tỉnh Quảng Đông chiếm hơn 40%.

Cùng với việc bắt đầu vận hành bến xe khách đường dài của một số nơi ở tỉnh Hồ Bắc, những người trở lại làm việc và làm công địa phương có thể lấy mã sức khỏe xanh của tỉnh Hồ Bắc và giấy chứng nhận làm việc trở lại, đến bến xe đường dài mua vé trước và hẹn thời gian khởi hành.