> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Hội Doanh nghiệp Trung Quốc của Liên minh châu Âu công bố báo cáo điều tra môi trường kinh doanh: Dịch COVID-19 tác động 60% doanh nghiệp Trung Quốc
 Mới nhất:2020-04-01 18:10:52   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội Doanh nghiệp Trung Quốc của Liên minh châu Âu có trụ sở tại Brúc-xen khởi động từ tháng 3 và hoàn thành “Điều tra môi trường kinh doanh Liên minh châu Âu mùa xuân năm 2020”, phát hiện hơn 60% doanh nghiệp Trung Quốc cho rằng dịch COVID-19 lây lan tại châu Âu gây tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung Quốc của Liên minh châu Âu Chu Lập Hồng cho biết, đánh giá chung mới nhất đối với môi trường kinh doanh tại châu Âu của các doanh nghiệp Trung Quốc là có phần cải thiện, nhưng trở lực và sức ép kinh doanh khá lớn, giữ thái độ lạc quan cẩn trọng đối với triển vọng hoạt động kinh doanh tại châu Âu trong tương lai. Hội doanh nghiệp mong chính phủ Trung Quốc và Liên minh châu Âu, đặc biệt là cơ quan và nước thành viên Liên minh châu Âu coi trọng cao kết quả điều tra, áp dụng biện pháp giải quyết vấn đề và thách thức chung đặt ra cho doanh nghiệp Trung Quốc trong báo cáo.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận