> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) bị hoãn lại
 Mới nhất:2020-04-02 17:55:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Chịu sự tác động của dịch COVID-19, Ban Thư ký của Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) ở Bonn, Đức cùng với nước Anh cũng như nước hợp tác I-ta-li-a đã cùng quyết định Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến khai mạc vào ngày 9/11 tại thành phố Glasgow, Anh sẽ bị hoãn lại. Nhưng các bên quyết định cũng cho biết, ứng phó biến đổi khí hậu vẫn là nhiệm vụ quan trọng của Anh và cộng đồng quốc tế.