> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp – ổn định diện cơ bản của ngành ngoại thương và đầu tư nước ngoài
 Mới nhất:2020-04-08 18:16:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 7/4 chủ trì triệu tập Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện, đưa ra một loạt biện pháp như tăng thêm khu thí điểm tổng hợp thương mại điện tử qua biên giới, ủng hộ thương mại gia công, tổ chức Hội chợ Hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc trực tuyến..., tích cực ứng phó tác động của dịch bệnh, nỗ lực ổn định diện cơ bản của ngành ngoại thương và đầu tư nước ngoài; quyết định kéo dài thực thi các chính sách ủng hộ như tài chính ưu đãi phổ quát và một số thuế của công ty cấp tín dụng nhỏ.Nhằm phát huy tối đa ưu thế của thương mại điện tử qua biên giới, hội nghị quyết định tăng thêm 46 khu thí điểm tổng hợp thương mại điện tử qua biên giới. Hội nghị nêu rõ cần nâng cao năng lực của các kênh vận tải hàng hóa như chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu, dốc hết sức tiếp nhận các nguồn hàng chuyển dịch từ đường biển và đường hàng không, ủng hộ ổn định chuỗi cung ứng quốc tế cũng như khôi phục làm việc và sản xuất.

Hội nghị quyết định kéo dài một số chính sách ưu đãi về thuế đã đáo hạn đến cuối năm 2023.