> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc lần đầu tiên hoàn thành “in 3D” trên vũ trụ
 Mới nhất:2020-05-08 18:21:57   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 5/6, trong tàu vũ trụ thí nghiệm có người lái thế hệ mới của Trung Quốc do tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo có một chiếc “máy in 3D”. Trong thời gian bay, máy in 3D này đã hoàn thành cuộc thí nghiệm in 3D trên vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

\

Nhựa gia cố sợi là vật liệu chính chế tạo kết cấu tàu vũ trụ của Trung Quốc và nước ngoài hiện nay, có mật độ thấp, cường độ cao. Tiến hành nghiên cứu công nghệ in 3D trên vũ trụ bằng nhựa gia cố sợi có ý nghĩa quan trọng đối với việc Trạm không gian trong tương lai hoạt động trên quỹ đạo trong thời gian dài, phát triển chế tạo kết cấu siêu lớn trên quỹ đạo.