> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tổ chức Y tế thế giới cho biết dịch Covid-19 có thể làm thụt lùi những thành quả y tế mà nhân loại đã giành được
 Mới nhất:2020-05-14 18:27:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 13/5, Tổ chức Y tế thế giới công bố “Thống kê Y tế thế giới năm 2020”, chỉ rõ dịch Covid-19 đã đe đọa đến việc thực hiện mục tiêu sức khỏe liên quan trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, hơn nữa còn có thể làm thụt lùi những thành quả y tế mà nhân loại đã giành được.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros cho biết, tin mừng là tuổi thọ của con người trên toàn thế giới đã dài hơn, khỏe hơn. Tuy nhiên, thống kê nói trên cũng nói lên tốc độ tiến triển quá chậm, hơn nữa, dịch Covid-19 sẽ làm tiến trình này càng đi chệch tiến độ.

Tổng Giám đốc Tedros cho biết, trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới vào tuần tới, các nhà hoạch định quyết sách trong lĩnh vực y tế của các nước trên thế giới không những cần phải thảo luận làm thế nào để chiến thắng dịch Covid-19, mà còn phải thảo luận làm thế nào xây dựng hệ thống y tế mạnh mẽ hơn tại các nơi trên thế giới.