> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Ủng hộ cơ quan tham vấn Trung Quốc, Mỹ và Châu Phi trao đổi hữu hiệu về hợp tác phòng chống dịch bệnh
 Mới nhất:2020-05-19 18:02:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 18/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu lập Kiên cho biết, đoàn kết và hợp tác là vũ khí mạnh nhất của cộng đồng quốc tế chiến thắng dịch bệnh, Trung Quốc ủng hộ cơ quan tham vấn Trung Quốc, Mỹ và Châu Phi trao đổi hữu hiệu về hợp tác phòng chống dịch bệnh.

Mới đây, Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, Trung Tâm Ca-tơ, Viện Nghiên cứu công việc quốc tế Nam Phi đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến về hợp tác phòng chống dịch bệnh, trao đổi về tương lai hợp tác phòng chống dịch bệnh giữa ba bên Trung Quốc, Mỹ và Châu Phi.