ปธน.จีนเน้น สร้างระบบสาธารณะสุขที่เข้มแข็ง
 การเผยแพร่:2020-06-03 16:40:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 2 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวปราศรัยสำคัญโดยเขากล่าวเน้นว่า จีนจะสร้างระบบสาธารณะสุขที่เข้มแข็ง ตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้สมบูรณ์ และยกระดับความสามารถในการป้องกันอย่างรอบด้าน เพื่อคุ้มครองและรักษาสุขภาพของประชาชน

นายสี จิ้นผิงกล่าวชี้ว่า จีนต้องถือการเพิ่มความสามารถด้านการเตือนภัยล่วงหน้าในระยะเริ่มต้นเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของระบบสาธารณะสุขที่สมบูรณ ปรับปรุงระบบตรวจสอบสถานการณ์การระบาดและเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขให้สมบูรณ์ แก้ปัญหาระบบตรวจสอบโรคที่ไม่รู้จักและสุขภาพที่ผิดปกติ รวมไปถึงยกระดับความเร็วและความถูกต้องของการประเมินให้สูงขึ้น

นายสี จิ้นผิงกล่าวอีกว่า งานป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิค-19ครั้งนี้ จีนยืนหยัดประชาชนและชีวิตเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ผ่านการป้องกันและรักษาขนาดใหญ่ทั่วประเทศซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่เด็กทารกที่เพิ่งคลอดจนถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าร้อยปีต่างไม่ถูกละทิ้ง ตลอดจนสร้างหลักประกันค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล (tim/kt/zhan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ