ทิวทัศน์ถนนสาย 318
 การเผยแพร่:2020-06-03 16:49:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

ถนน 318 เป็นถนนชื่อดังสายหนึ่งของจีน เชื่อมโยงมณฑลซื่อชวนเข้ากับเขตปกครองตนเองทิเบต มีระยะทางทั้งสิ้นกว่า 2,000 กิโลเมตร ชาวจีนส่วนใหญ่หากไปเที่ยวเขตทิเบตย่อมเดินทางผ่านถนนสายนี้  ระหว่างการเดินทางจะพบทิวทัศน์หลากหลายที่มีทั้งสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศต่างกัน ตั้งแต่พื้นที่แอ่งกระทะไปจนถึงที่ราบสูง สมกับคำกล่าวที่ว่า “ทิวทัศน์สวยงามที่สุด ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทาง แต่อยู่ระหว่างการเดินทาง” นั่นเอง (Tim/Zi)

\

\

\


ช่องแนะนำ