จีนไม่พอใจสหรัฐฯส่งคำร้องถึงสหประชาชาติในปัญหาทะเลหนานไห่ ชี้สหรัฐฯตัวการก่อความวุ่นวายในทะเลหนานไห่ไม่หยุดหย่อน
 การเผยแพร่:2020-06-04 17:40:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 2มิถุนายน นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่า สหรัฐฯได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึงเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว เพื่อประท้วงจีนถือครองอธิปไตยโดยมิชอบในทะเลหนานไห่และเรียกร้องประเทศสมาชิกสหประชาชาติมีความสามัคคี ปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศและความเสรีทางทะเล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายเจ้า ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงโต้ตอบว่า อธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิโดยชอบเหนือทะเลหนานไห่ของจีนมีมาแต่อดีตยาวนาน และถูกยืนหยัดต่อกันมาในรัฐบาลทุกสมัยของจีน สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล เป็นต้น ดังนั้น ย่อมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการประณามโดยไม่มีเหตุผลของบางประเทศ สหรัฐฯไม่ใช่คู่กรณีในข้อพิพาททะเลหนานไห่ และไม่เพียงไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นจะเป็นกลางในปัญหาข้อพิพาทนี้ ซ้ำยังก่อความวุ่นวายและทำการท้าทายทางทหารในทะเลหนานไห่อยู่เสมอ ก่อกวนความสัมพันธ์ของประเทศในภูมิภาคนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสันติภาพและความมั่นคงของทะเลหนานไห่ (Yim/kt/zdn)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ