> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bộ Thương mại Trung Quốc: Kiên quyết ủng hộ Hồng Công duy trì vị thế Khu thuế quan riêng Hồng Công
 Mới nhất:2020-06-05 18:26:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 4/6, tại Bắc Kinh, về việc Mỹ đe dọa hủy vị thế Khu thuế quan riêng Hồng Công, Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, vị thế Khu thuế quan riêng Hồng Công Trung Quốc không phải do một thành viên nào đó ban tặng. Trung Quốc kiên quyết phải đối thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc Hồng Công, kiên quyết ủng hộ Hồng Công duy trì vị thế Khu thuế quan riêng, kiên định ủng hộ Hồng Công củng cố và nâng cao vai trò trung tâm tài chính, thương mại và vận tải biển.

Người Phát ngôn Cao Phong cho biết, nền tảng pháp lý vị thế Khu thuế quan riêng Hồng Công đến từ hiệp định Tổ chức Thương mại thế giới, được sự đồng ý của Chính phủ Trung Quốc, thông qua xác nhận của “Luật Cơ bản Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, vị thế pháp lý do quy tắc đa phương của Tổ chức Thương mại thế giới xác lập, các thành viên khác công nhận, không phải do một thành viên nào đó ban tặng.