ใจความสำคัญที่ ปธน.จีนสื่อสารผ่านการประชุมวิสามัญว่าด้วยความร่วมมือต้านโควิด-19 ระหว่างจีน-แอฟริกา
 การเผยแพร่:2020-06-18 17:37:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

ช่วงค่ำวันที่ 17 มิถุนายน ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน เป็นประธานการประชุมวิสามัญว่าด้วยความร่วมมือต้านโควิด-19 ระหว่างจีน-แอฟริกา ในลักษณะการประชุมทางไกล  ในการประชุมดังกล่าว ปธน.ของจีนได้กล่าวปาฐกถาสำคัญสู่ทั่วโลกมีใจความเกี่ยวข้องถึง

การประเมินและตัดสิน  3 ประการ ของปธน.สี จิ้นผิง อันได้แก่

1. เมื่อเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนกับทวีปแอฟริกาต่างผ่านการทดสอบที่เข้มงวด ประชาชนจีนฝ่าฝันอุปสรรคความยากลำบากและใช้ความอดทนในการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างสุดความสามารถ ยอมเสียสละผลประโยชน์จำนวนมหาศาล เพื่อแลกกับการควบคุมการระบาดภายในประเทศ แต่ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการระบาดที่อาจจะกลับมาในรอบใหม่ ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน ผ่อนคลายความตึงเครียดของการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ได้มาด้วยความยากลำบาก

2. เมื่อเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนกับประเทศในแอฟริกา ต่างให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เคียงบ่าเคียงไหล่ป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในยามยากลำบากที่สุดที่ฝ่ายจีนรับมือกับการระบาด ประเทศในแอฟริกาก็ให้การสนับสนุน หลังจากสถานการณ์การระบาดแพร่ไปถึงแอฟริกา จีนก็เป็นประเทศแรกที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์เดินทางไปยังแอฟริกา โดยแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่เคียงข้างคนแอฟริกาอย่างชัดเจน

3. เมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความสามัคคีระหว่างจีน-แอฟริกายิ่งเพิ่มสูงขึ้น มิตรภาพกับความเชื่อถือระหว่างกันเป็นการตอกย้ำให้ทุกอย่างชัดเจน ความมุ่งมั่นของจีนที่จะเสริมสร้างความสามัคคีกับความร่วมมือกับแอฟริกานั้นย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลง

\

นอกจากนั้น ปธน.จีน ยังมีข้อเสนออีก 4 ประการในการประชุมครั้งนี้อันได้แก่

1. จับมือกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดอย่างมั่นคง โดยจีนจะพยายามสนับสนุนประเทศแอฟริกาในการต้านโควิด-19 ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เวชภัณฑ์แก่ประเทศแอฟริกา ส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปให้ความช่วยเหลือ รวมถึงอำนวยประโยชน์ให้กับประเทศในแอฟริกาในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสจากจีน

2.  มุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือจีน-แอฟริกาอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบจากการระบาด กระชับความร่วมมือในการร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เร่งปฏิบัติตามผลงานจากการประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา ที่กรุงปักกิ่ง โดยให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูการผลิตและการมีงานทำ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ยืนหยัดเดินหน้ากลไกพหุภาคีอย่างเต็มที่ ความสามัคคีกับความร่วมมือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการยับยั้งการแพร่ระบาด จีนกับแอฟริกาไม่สนับสนุนการเชื่อมโยงสถานการณ์โควิด-19 กับการเมือง การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและอคติทาง ideology มุ่งมั่นพิทักษ์ความเป็นธรรมของโลก

4. ต้องขับเคลื่อนมิตรภาพจีน-แอฟริกาให้เดินหน้าต่อไป เมื่อเผชิญกับโอกาสการท้าทายใหม่ จีนกับแอฟริกาต้องสร้างความร่วมมือที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา (BO/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ