สองฝั่งแม่น้ำยวนหยางเมืองอู๋โจวมีสีต่างกัน
 การเผยแพร่:2020-07-09 17:42:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 5 กรกฎาคม  แม่น้ำยวนหยาง  เมืองอู๋โจว  เขตกว่างซี  มีปรากฏการณ์ที่สองฝั่งแม่น้ำมี 2 สี  โดยฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียว  และอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเหลือง 

\

แม่น้ำยวนหยาง เมืองอู๋โจว เป็นที่บรรจบกันของน้ำกุ้ยเจียงกับไม่น้ำสวินเจียง  โดยน้ำในแม่น้ำกุ้ยเจียงเป็นสีเขียวใสสะอาด  ส่วนน้ำในแม่น้ำสวินเจียงเป็นสีเหลืองที่ขุ่นมัว  เมื่อสองแม่น้ำนี้บรรจบกันเป็นแม่น้ำยวนหยางแล้ว  ทำให้สองฝั่งแม่น้ำยวนหยางมีสีน้ำที่แตกต่างกัน (Tim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น