มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปักกิ่งจัดพิธีสำเร็จการศึกษาพิเศษ
 การเผยแพร่:2020-07-10 12:04:30   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 8 กรกฎาคม  มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปักกิ่งจัดพิธีสำเร็จการศึกษาและมอบปริญญาประจำปี 2020 ขึ้น

\

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีเป็นพิเศษที่ผสมผสานพิธีทางไกลกับพิธีในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน

\

มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 6,000 คนได้ชุมนุมกันออนไลน์  มีเพียงนักศึกษาไม่ถึง 400 คนเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัย (Yim/Zhou/Cui)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ