เขตกว่างซีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนระหว่างจีน-อาเซียน
 การเผยแพร่:2020-07-21 15:44:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 20 กรกฎาคม  มีการจัดพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)  ระหว่างจีน-อาเซียน ที่เมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน  โดยมุ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็นต้นแบบดิจิทัลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างจีน-อาเซียน  อีกทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียนด้วย

บล็อกเชนเป็นศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ต่อการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

รายงานระบุว่า  เมื่อห้องปฏิบัติการดังกล่าวสร้างเสร็จ จะตอบสนองความต้องการของการสร้างสรรค์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างจีน-อาเซียน  ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  “บล็อกเชน+การเงินห่วงโซ่อุปทาน”  “บล็อกเชน+ข้อมูลการค้าขาย” “บล็อกเชน+การชำระเงินข้ามประเทศ”  และ“บล็อกเชน+เครดิตของธุรกิจ” เป็นต้น

ในปี 2020 เป็นปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน(Bo/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ