จีนพัฒนาการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุไปพร้อมกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 การเผยแพร่:2020-07-28 17:25:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป จีนพัฒนาการอนุรักษ์ทั้ง 3 ส่วนให้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในชีวิตประจำวัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายซั่น จี้เสียง อธิการบดีสถาบันกู้กงได้กล่าวในที่ประชุมฟอรั่มการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ของเขตการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนครั้งที่ 5 ว่าในอดีตการอนุรักษ์มรดกด้านโบราณสถานหรือโบราณวัตถุของจีนเป็นการอนุรักษ์แค่สถานที่หรือผลงานด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ขณะนี้การอนุรักษ์ของจีนได้พัฒนาไปเป็นการอนุรักษ์พื้นที่อยู่อาศัยในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยจากพระราชวัง วัด และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พัฒนาไปถึงบ้านพักและโรงงานที่ทำงานของประชาชน เขตชุมนุมทางประวัติศาสตร์ หมู่บ้านที่มีประวัติสืบทอดกันมายาวนาน หมู่บ้านชนเผ่านของประชาชนก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอนุรักษ์ เช่น workspace กิจกรรมการสำรวจดาวอังคาร โรงงานการผลิตรถยนต์ฉางชุนตี้อี และฐานฝึกวอลเลย์บอลหญิงจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน และความทรงจำทางวัฒนธรรมของประชาชน (Bo/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ