มณฑลอันฮุยเปิดคันดินระบายน้ำหลากจากแม่น้ำหลูเจียง
 การเผยแพร่:2020-07-28 17:26:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

วันที่ 27 กรกฎาคม เพื่อป้องกันน้ำหลากบริเวณทะเลสาบฉาวหู อำเภอหลูเจียง มณฑลอันฮุย จึงมีการเปิดคันดินเพื่อระบายน้ำท่วม

\

เวลา 13:45 น. บริเวณเขื่อนเผยก่าง ประชาชนใช้รถขุดดินหลายคันทำงานพร้อมกัน เพื่อขุดเปิดช่องทางระบายน้ำกว้าง 120 เมตร 4 แห่งตามแนวแม่น้ำก้าวเหอ เพื่อระบายน้ำสูงสุด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อครั้ง จนถึงเวลา  12:00 น. ประชาชนในท้องถิ่นทั้งหมด 8,426 คน ที่ได้รับผลกระทบได้ย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว (Tim/Lei/Chu)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ