จีนจัดตั้งคณะกรรมการพันธมิตรวิสาหกิจเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนครั้งที่ 3
 การเผยแพร่:2020-07-28 17:36:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

วันที่ 26 กรกฎาคม มีการจัดตั้งคณะกรรมการพันธมิตรวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมสาธารณสุขและการแพร่ระบาด และคณะกรรมการอุตสาหกรรมนม

\

นอกจากนี้สมาชิกจำนวน 35 ราย ยังได้ลงนามในบันทึกช่วยจำความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งได้แก่ บริษัทฮุนไดจากเกาหลีใต้ บริษัทเคมี Dow ของสหรัฐฯ บริษัทชิเซโด้ของญี่ปุ่น บริษัทเดอะแลนด์ของนิวซีแลนด์ บริษัทซีเมนส์ของเยอรมนี บริษัทมิชลินของฝรั่งเศส และบริษัทแอสตร้าของอังกฤษเป็นต้น และได้ประกาศกฎบัตรพันธมิตรที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้พันธมิตรวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีนมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น (Bo/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ