> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sản phẩm Bắc Đẩu Trung Quốc đã xuất khẩu sang hơn 120 nước và vùng lãnh thổ – Cả thế giới đều có thể hưởng dịch vụ cấp mi-li mét của Bắc Đẩu trước năm 2025
 Mới nhất:2020-08-05 18:06:42   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 31/7, Trung Quốc chính thức tuyên bố hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 đã hoàn thành xây dựng và khai thông. Ngày 3/8, Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý hệ thống vệ tinh dẫn đường, Người Phát ngôn hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu Trung Quốc Nhiễm Thừa Kỳ cho biết, hiện nay, các sản phẩm liên quan Bắc Đẩu đã xuất khẩu sang hơn 120 nước và vùng lãnh thổ. Ông còn cho biết, trước năm 2025, cả thế giới đều có thể hưởng dịch vụ cấp mi-li mét của Bắc Đẩu.

Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu là một trong bốn hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu được Liên Hợp Quốc công nhận. Tất cả các khâu trong chuỗi công nghiệp Bắc Đẩu hiện đã toàn bộ thông suốt, các thiết bị như chip, thẻ lên, ăng ten, v.v. đã thực hiện sản xuất hàng loạt.