> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Tàu chuyên tuyến qua biên giới Trung-Việt làm thông suốt giao lưu kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN
 Mới nhất:2020-08-07 18:19:18   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tháng 4 năm nay, Quảng Tây tăng thêm cửa khẩu đường sắt Bằng Tường là cửa khẩu nhập cảnh Trung Quốc qua nước thứ ba cho hoa quả Thái Lan. Tính đến ngày 6 tháng 8, cả thảy có 56 lô, 628 xe, 16 nghìn tấn hoa quả nhập cảnh qua tàu chuyên tuyến qua biên giới Trung-Việt, trong đó có 24 lô, 269 xe, 6994 tấn hoa quả nhập cảnh từ Thái Lan.

Tàu chuyên tuyến Trung-Việt khiến giao lưu kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN ngày càng thông suốt, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn tàu chuyên tuyến qua biên giới Trung-Việt vận chuyển hàng hóa ASEAN nhập cảnh Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 7, Công ty HH Tập đoàn Cục Nam Ninh đường sắt Trung Quốc năm nay cả thảy vận hành 96 chuyến tàu chuyên tuyến Trung-Việt, tăng 36% so với cùng kỳ, che phủ thủy sản đông lạnh, hoa quả Đông Nam Á, thép, sản phẩm điện tử v.v.

Hiện nay, tàu chuyên tuyến hoa quả qua biên giới Trung-Việt thực hiện vận hành bình thường hai đến ba chuyến mỗi tuần.