สมาคมผู้บริโภคจีนประกาศข้อริเริ่ม:เชิดชูการประหยัดไม่รับประทานอาหารทิ้งขว้าง
 การเผยแพร่:2020-08-17 17:10:45   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวจีนรายงานว่าวันที่ 16 สิงหาคม สมาคมผู้บริโภคจีนประกาศข้อริเริ่มเป็นแนวทางให้กับผู้บริโภคว่า การเชิดชูการประหยัดถือเป็นเกียรติ ไม่รับประทานอาหารทิ้งขว้างอย่างสิ้นเปลือง

โดยข้อริเริ่มระบุว่าการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรถือการบริโภคอย่างพอเพียงให้ติดเป็นนิสัย ถือการบริโภคจนหมดไม่เหลือทิ้งเป็นแฟชั่น รับประทานอาหารให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม ปฏิเสธการบริโภคสัตว์ป่า ไม่ทิ้งขว้างอาหาร ไม่นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่โอ้อวด พยายามเป็นผู้บริโภคที่ประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงของอาหารเกี่ยวกับความผาสุกของสังคม ข้อริเริ่มกล่าวระบุว่าผู้บริโภคควรชื่นชมพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างประหยัด ตักเตือนเมื่อมีพฤติกรรมสิ้นเปลือง พยายามเป็นผู้ส่งต่อการบริโภคที่ประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม (Bo/Cui/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ