หนทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของชาวบ้าน“หมู่บ้านรองเท้าฟาง”
 การเผยแพร่:2020-08-24 16:09:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

หมู่บ้านวั่นถัง ตำบลสี่ว์เจียป้า มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าถู่เจีย

นายหวง เฉากัง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ของหมู่บ้านวั่นถัง แนะนำว่า เมื่อช่วงทศวรรษ 1940-1950 ทุกครอบครัวที่นี่ต่างทำรองเท้าฟางขาย จึงถูกเรียกขานว่าเป็น “หมู่บ้านรองเท้าฟาง” ซึ่งตอนนั้น รองเท้าฟางมีราคาค่อนข้างต่ำ

\

\

ปัจจุบัน ชาวบ้านได้ปรับปรุงวัสดุและเทคนิคการทำรองเท้าฟาง ทำให้มีรูปทรงสวย และคุณภาพดี สามารถสวมใช้งานได้นาน จึงกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของหมู่บ้านวั่นถัง และยังมีส่งขายไปยังต่างประเทศด้วย

\

นายหวง วั่นกั๋ว อายุ 72 ปี เป็นชาวหมู่บ้านวั่นถัง เขาเริ่มเรียนรู้การทำรองเท้าฟางตั้งแต่เล็ก เขากล่าวว่า สมัยก่อน รายได้ของเขาต่ำมาก แต่ปัจจุบัน รองเท้าฟางคู่หนึ่งมีราคาถึงกว่า 30 หยวน ทำให้มีรายได้เพิ่มอย่างน้อยเดือนละ 1,200 หยวน นอกจากนี้ ทุกเดือน รัฐบาลยังให้เงินช่วยเหลือหลายร้อยหยวน ทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้น ตอนนี้เทคนิคการทำรองเท้าฟางกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ หวังว่าจะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (Yim/Chu)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ