รมต. ตปท.จีน เสนอการดำเนินงาน 4 ข้อ ตามกลไกพหุภาคีที่ฝรั่งเศส
 การเผยแพร่:2020-08-31 16:45:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 สิงหาคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวถึงข้อเสนอเกี่ยวกับกลไกพหุภาคี 4 ข้อขณะเจรจากับนายฌอง-อีฟว์ เลอ ดริยอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสที่กรุงปารีส

นายหวัง อี้ กล่าวว่าการเยือนยุโรปในครั้งนี้ การบรรลุซึ่งความรับรู้ร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดกับประเทศต่างๆ ก็คือการยืนหยัดกลไกพหุภาคี จีนกับฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบควรริเริ่มกลไกพหุภาคี 4 ข้อ คือ

1. ยืนหยัดแนวคิดกลไกพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายควรริเริ่มกลไกพหุภาคีในกรอบต่างๆ และคัดค้านกลไกเอกภาคี เพื่อยืนหยัดกลไกพหุภาคีให้กลายเป็นความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลก

2. ใช้ปฏิบัติการณ์กลไกพหุภาคี จีนให้การสนับสนุนฝรั่งเศสแสดงบทบาทผู้นำในการแก้ปัญหา รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่อง จีนได้บรรลุซึ่งเป้าหมายการขจัดก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2020 เป็นที่เรียบร้อย กำลังวิจัยแผนการต่อไป ทั้งสองฝ่ายต้องให้การสนับสนุนการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงและการประชุมการอนุรักษ์โลกเมืองมาร์กเซยในปีหน้า

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงพหุภาคี ประเทศที่เป็นเอกภาคีที่ถอนตัวออกจากกลุ่มและสัญญาต่างๆ จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลก จีนกับฝรั่งเศสควรส่งเสริมความร่วมมือในกิจการระหว่างประเทศ พิทักษ์ข้อตกลงระหว่างประเทศและผลงานสำคัญทางการทูตด้วยกลไกพหุภาคี เช่น ข้อตกลงปัญหานิวเคลียร์อิหร่านรอบด้าน

4.  ส่งเสริมองค์กรแบบพหุภาคี สหประชาชาติเป็นเวทีสำคัญที่สุดที่จะสนับสนุนและปฏิบัติตามกลไกพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายควรสนับสนุนสหประชาชาติแสดงบทบาทแกนนำในกิจการระหว่างประเทศ (Bo/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ