> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung và hạ lưu sông cái Trường Giang sắp dỡ bỏ cảnh báo toàn diện
 Mới nhất:2020-08-31 18:22:22   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, Trung Quốc cho biết, bước đầu dự báo trung và hạ lưu sông cái Trường Giang sẽ dỡ bỏ cảnh báo toàn diện vào ngày 30 và 31/8.Trung tuần tháng 8, trận lũ số 4 và số 5 năm 2020 lần lượt hình thành chỉ cách 80 tiếng đồng hồ trên thượng lưu sông Trường Giang. Nhằm ứng phó nước lũ kép hiếm thấy này, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang họp liên tục để bàn thảo việc phối hợp điều độ chính xác các cụm hồ chứa nước trên thượng lưu sông Trường Giang. Trong thời gian xảy ra nước lũ kép, đập Tam Hiệp và các cụm hồ chứa nước trên thượng lưu lũy kế chặn và trữ nước lũ khoảng 19 tỷ m3, trong đó đập Tam Hiệp chặn và trữ nước lũ khoảng 10,8 tỷ m3.