บทวิเคราะห์ เหตุใดจีนต้านโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
 การเผยแพร่:2020-09-08 15:39:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 แพร่ระบาดเป็นต้นมา  ชาวโลกพากันชื่นชมประสิทธิภาพของจีนในการต้านโควิด -19  จีนใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขั้นต้น  ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนควบคุมจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อวันไม่เกิน 10 ราย  ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนได้รับผลงานที่แน่นอนจากการปกป้องเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย  ปัจจุบัน  จีนมีความมั่นใจมากต่อการป้องกันและควบคุมโควิด-19   และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  นักวิเคราะห์ระบุว่า  การที่จีนสามารถต้านโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพสูงมีสาเหตุ 2 ประการดังต่อไปนี้

หนึ่ง -  พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรคบริหารของจีนและรัฐบาลจีนปฏิบัติแนวคิดที่ว่าประชาชนมีความสำคัญที่สุด  และชีวิตเป็นเรื่องอันดับแรก  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไวรัสที่ไม่ทราบแหล่งที่มาได้ดึงดูดความสนใจของส่วนกลางของจีนตั้งแต่ต้น  นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน  เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน ได้จัดวางและชี้นำด้วยตนเองต่อการทำศึกต้านโควิด -19 โดยกล่าวย้ำหลายต่อหลายครั้งว่า  ต้องจัดวางความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้อยู่อันดับแรก  ท่าทีของผู้นำสูงสุดของประเทศหนึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของประเทศนั้น  ในช่วงสำคัญของการป้องกันและควบคุมโควิด-19  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แสดงความห้าวหาญและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชน  โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมอย่างรอบด้านและเข้มงวดที่สุด

สอง - ความเหนือกว่าด้านระบบบริหารปกครองของจีนที่ว่า  “ทั่วทั้งประเทศรวมเป็นหนึ่งเสมือนหมากกระดานเดียวกัน” นั้น  ได้มาจากการชี้นำอย่างเป็นเอกภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสำคัญ โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรงในช่วงตรุษจีน เทศกาลดั้งเดิมที่ประชากรจีนเคลื่อนย้ายและชุมนุมกันอย่างขนานใหญ่ เพื่ออยู่พร้อมหน้ากันกับครอบครัวและเฉลิมฉลองกัน  ด้วยการชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรค  จีนได้สร้างกลไกการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ  การประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ  และการจัดการอย่างเป็นเอกภาพขึ้น  เพื่อควบคุมแหล่งเกิดการระบาดและตัดขาดลู่ทางการติดต่อของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพื้นที่ต่าง ๆ และฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่การงานของตน  ประสานงานกัน และดำเนินใช้ระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูง  จึงได้ระดมพลังจากฝ่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและมีระเบียบในการต้านโควิด-19  จีนใช้เวลากว่า 10 วัน ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลหั่วเสินซานและโรงพยาบาลเหลยเสินซาน ที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวนกว่า 1,000 เตียง  โดยมีผู้ก่อสร้างนับหมื่นคนทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน  อีกทั้งได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพจากฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการวางแผน  การอนุรักษ์ระบบนิเวศ  อุตสาหกรรมหนัก  เครือข่ายไฟฟ้า  ฐานรับสัญญาณสารสนเทศ  อินเทอร์เน็ต  และพลังงานเป็นต้น  มีบุคลากรการแพทย์  เวชภัณฑ์  และวัสดุป้องกันโรคจำนวนมหาศาลถูกจัดส่งไปยังเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้ผ่อนคลายสถานการณ์ที่พื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนทรัพยากรการรักษาพยาบาล  จีนจึงสามารถใช้มาตรการพิเศษรับมือเหตุการณ์พิเศษ  และสามารถช่วงชิงเวลาอันล้ำค่าเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

สำหรับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีประชากรจำนวนมหาศาล  สังคมมีความสามารถในการระดมพลังจัดการ  และพลังปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้  ถือเป็นเรื่องที่ยากเกินจะคาดคิด การป้องกันและควบคุมโควิด-19 ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของระบบบริหารของจีนและธรรมาภิบาลของจีนอย่างเห็นได้ชัด  นั่นก็คือ  ทั่วทั้งประเทศเป็นรวมหนึ่งเสมือนหมากกระดานเดียวกัน  ที่สามารถระดมความกระตือรือร้นของฝ่ายต่าง ๆ   และรวมศูนย์พลังต่าง ๆ เพื่อจัดการเรื่องใหญ่ (Yim/Zhou/Lu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ