นายหวัง อี้ร่วมประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 10
 การเผยแพร่:2020-09-10 15:59:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนร่วมการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 10

นายหวังอี้กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เมื่อยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่  ภาระหน้าที่เร่งด่วนที่สุดของการประชุมก็คือ ระดมความเห็นพ้องกันในการต้านโรคระบาด ส่งเสริมความร่วมมือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาค

ต้องเสนอแรงขับเคลื่อนใหม่ในการต่อต้านโรคระบาด ยืนหยัดเจตนารมณ์ตามหลักการวิทยาศาสตร์ คัดค้านการนำเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์โรคระบาด สนับสนุนองค์การอนามัยโลก ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสาธารณสุข ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันด้านสุขอนามัย

ต้องออกมาตรการใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคเอเชียกลางหลายเป็นแหล่งที่มาของการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่มั่นคงในยุค “หลังโควิด-19” ยืนหยัดการพัฒนาที่เปิดกว้าง ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งเสริมการอัพเกรดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่า ยืนหยัดการค้าเสรี ปกป้องระเบียบการค้าพหุภาคี สร้างสรรค์เครือข่ายการค้าเสรีที่ทรงคุณภาพของภูมิภาค

ต้องประกันสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ซึ่งประเทศจีนสนับสนุนกลุ่มอาเซียนแสดงบทบาทการเป็นผู้นำในความร่วมมือภูมิภาคเอเชียกลาง ยืนหยัดแนวคิดร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยืนหยัดการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

ทั้งนี้ นายหวัง อี้เน้นว่า การพิทักษ์ความร่วมมือที่ดีของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งเสริมความร่วมมือต้านโรคระบาดและมีการพัฒนาในระดับลึก เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของพวกเรา ประเทศจีนยินดีที่จะจับมือกับฝ่ายต่าง ๆ ขับเคลื่อนการประสานงานทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเชื่อถือและประสานงาน หวังว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกจะแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ต่อการนี้ (Yim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น