“ทะเลทรายเขตซินเจียง”เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:17:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้  แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เช่น ทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อ เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจีนเข้าใช้บริการ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีน โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ทองวันชาติจีน ขณะเดียวกัน ก็ได้คงไว้ซึ่งมาตรการและระเบียบในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

ทะเลทรายคู่มู่ถ่าเก๋อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเชิงผจญภัย กีฬาและวัฒนธรรมทะเลทราย โดยเป็นทะเลทรายหนึ่งเดียวในโลกที่ติดกับเขตเมือง (yim/cai) 

\

\


ช่องแนะนำ