หนุ่มชนเผ่าจ้วงขึ้นชื่อด้วยฝีมือทอผ้า
 การเผยแพร่:2020-09-16 17:16:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

สังคมจีนดั้งเดิม มักจะพูดว่า ชายไถนา หญิงทอผ้า แต่นายเหลียง เหิงหยวน หนุ่มชนเผ่าจ้วงวัย 34 ปีในอำเภออี๋เฉิง เมืองไหลปิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี กลับมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า จนกลายเป็นผู้สืบทอดงานทอ “ผ้าต่วนชนเผ่าจ้วง” ซึ่งเป็นโครงการมรดกวิถีชนของเขตกวางสี เขาสามารถผสมผสานปัจจัยแฟชั่นกับศิลปะดั้งเดิมของผ้าต่วนจ้วงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว จนมีผลงาน “ตุ๊กตาบาบี้ชุดชนเผ่า” ออกมาจำนวนหนึ่ง และได้ส่งออกไปยังอาเซียน ยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย (Yim/Piing/Sun)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ