ผู้นำประเทศต่างๆแสดงท่าทีสนับสนุนสหประชาชาติ และเรียกร้องให้เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2020-09-25 17:11:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 22 กันยายน การประชุมอภิปรายโดยทั่วไปของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 75 เปิดฉากที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค มีผู้นำประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชมุผ่านวิดีทัศน์ทางไกลแสดงการสนับสนุนต่อสหประชาชาติ และเรียกร้องให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการรักษาแนวคิดพหุภาคี

นายอัชราฟ กานี ประธานาธิบดีอัฟกานีสถานเห็นว่า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายต่างๆ ประชาคมโลกจำเป็นต้องยืนหยัดหลักการแรกเริ่มของสหประชาชาติ โดยค่านิยมของเอกสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไม่ควรถูกมองเป็นแนวคิดและเจตนารมณ์ที่บรรลุผลเป็นจริงไม่ได้ จำต้องบรรลุได้จริง แต่การบรรลุซึ่งคำมั่นที่มีต่อสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความเที่ยงธรรมและเสรีภาพ ต้องการความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อน และต้องการการเสนอกรอบแผนการแก้ไขที่มุ่งสู่ความเป็นจริงได้

นายจอร์จ เวียห์ ประธานาธิบดีไลบีเรียเห็นว่า สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งแก้ไขการปะทะอย่างสันติ ป้องกันการเกิดสงคราม แก้ไขความเห็นที่แตกต่างของประเทศต่างๆ คอยรับใช้มนุษยชาติทั่วโลก นับเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของโลก

นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่า สหประชาชาติเป็นตัวแทนเจตนารมณ์และคำมั่นร่วมกัน เพื่อบรรลุซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพของโลก ภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ สหประชาชาติยิ่งต้องนำประเทศต่างๆ รับมือกับการท้าทายร่วมกันของโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่า ทั่วโลกกำลังประสบการท้าทายสำคัญต่างๆ แต่ลัทธิชาตินิยมและลัทธิปกป้องแก้ไขปัญหาไม่ได้ เขาเรียกร้องประเทศต่างๆ ร่วมกันสร้างสรรค์ยุคใหม่ตามกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ทั่วโลกมีความเที่ยงธรรม สมดุลและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น (Yim/kt/zdan)   

                             

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ