ปักกิ่งจัดงานนิทรรศการอารยธรรมประชาชาติจีนรูปแบบดิจิทัล
 การเผยแพร่:2020-10-12 16:12:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 9 ตุลาคม   พิพิธภัณฑ์โส่วตูกรุงปักกิ่งจัดงานนิทรรศการอารยธรรมแห่งประชาชาติจีนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่มาเที่ยวชมงานสามารถเห็นโบราณสถานและโบราณวัตถุในยุคอดีต เช่น เครื่องสำริดโบราณ ได้อย่างสมจริงผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (yim/cai)  

\ 

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น