การรถไฟจีนเริ่มโครงการขนส่งสัปดาห์ทองอี-คอมเมิร์ซ “11.11”
 การเผยแพร่:2020-11-02 16:02:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ข่าวจากกลุ่มบริษัทการรถไฟจีน (China State Railway Group Co.,Ltd.) ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน โครงการขนส่งสัปดาห์ทองอี-คอมเมิร์ซ “11.11” ทางรถไฟ จะเริ่มต้นต่อเนื่องไปถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยจะใช้ความได้เปรียบด้านเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว และจะนำร่องการขนส่งพัสดุด่วนด้วยรถไฟความเร็วสูง “ฟู่ซิ่งเฮ่า” ทั้งขบวน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชน

นับแต่ปี 2016 เป็นต้นมา กลุ่มการรถไฟจีนได้ดำเนินโครงการขนส่งสัปดาห์ทองอี-คอมเมิร์ซ “11.11” ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี สำหรับปีนี้ได้ขยายกำหนดเวลาการขนส่งสัปดาห์ทองอี-คอมเมิร์ซจาก 10 วัน ในปีก่อนๆ มาเป็น 20 วัน และตอบรับอุปสงค์ทางด้านโลจิสติกส์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

คือ 1. เพิ่มกำลังการขนส่งพัสดุด่วนทางรถไฟความเร็วสูง ครอบคลุมกว่า 80 เมืองใหญ่และกลางทั่วประเทศ 2. ขยายอุปทานด้านกำลังการขนส่งพัสดุด่วนตามจำนวนล๊อตระหว่างเมืองให้มากขึ้น และ 3. อัพเกรดบริการการขนส่งพัสดุทางรถไฟ (Parcel express, Parcel express special train) ให้สูงขึ้น (BO/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น