เศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ
 การเผยแพร่:2020-11-17 18:12:57   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 16 พฤศจิกายน สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ประกาศรายงานเศรษฐกิจเดือนตุลาคม โดยข้อมูลหลายประการแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจจีนยังคงฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพต่อไป การเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังขยายตัว ขณะที่ความไม่สมดุลในกระบวนการฟื้นฟูกำลังดีขึ้น และมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นต่อไป

นายฟู หลิงฮุย โฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ในวันเดียวกันว่า

“หากกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ ประการแรก อุตสาหกรรมและการบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ประการที่สอง การบริโภคและการลงทุนมีเสถียรภาพและดีขึ้น ประการที่สาม ปัจจัยการผลิตมีบทบาทมากขึ้น และประการที่สี่ แรงขับเคลื่อนใหม่สร้างความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป”

สถิติแสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนตุลาคม อุตสาหกรรมที่สูงกว่าขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น 6.9% ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมการบริการเพิ่มขึ้น 7.4% และยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น 4.3% (Tim/LR/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น