> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 của Trung Quốc được di chuyển đến bệ phóng với tư thế thẳng đứng – Sẽ được phóng vào hạ tuần tháng 11
 Mới nhất:2020-11-17 18:50:52   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Ngày 17/11, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật tại bãi phóng vũ trụ Văn Xương Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh 5 và tàu thăm dò Hằng Nga 5 đã được di chuyển đến bệ phóng với tư thế thẳng đứng, dự định phóng vào hạ tuần tháng 11.

Tàu thăm dò Hằng Nga 5 là nhiệm vụ thứ 6 của Chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc, dự định thực hiện tự động lấy mẫu và trở về từ bề mặt Mặt trăng, góp sức cho việc đi sâu nghiên cứu nguyên nhân hình thành và lịch sử diễn biến của Mặt trăng, là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất, có độ khó lớn nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Trung Quốc từ trước đến nay.