เขื่อนซานเสียทำสถิติผลิตไฟฟ้าสูงสุดปีนี้ในบรรดาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทั่วโลก
 การเผยแพร่:2020-11-20 15:26:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 18 พ.ย. บริษัทกลุ่มซานเสียแม่น้ำแยงซีเกียงจีนจำกัด ระบุว่า หลังแสดงบทบาทป้องกันอุทกภัย ประกันการเดินเรือ และการใช้พลังงานน้ำให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แล้ว นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเวลา 08.20 น. วันที่ 15 พ.ย. ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวมของโครงการซานเสียอยู่ที่ 103,100 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำลายสถิติการผลิตไฟฟ้ารอบปีสูงสุดในโลกของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งอื่น ๆ เช่น 103,098 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอิไตปูของอเมริกาใต้ที่ทำไว้ในปี 2016

ระหว่างอุทกภัยช่วงฤดูร้อน ปี 2020 แม่น้ำแยงซีเกียงเกิดอุทกภัยใหญ่ทั้งหมด 5 ครั้ง มีปริมาณน้ำสูงสุด 75,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพบได้ยากในประวัติศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนและความช่วยเหลืออันทรงพลังของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการชลประทานแม่น้ำแยงซีเกียงของกระทรวงชลประทานจีน เครือข่ายไฟฟ้าแห่งชาติจีน และเครือข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีน เป็นต้น บริษัทกลุ่มซานเสียได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุกประการในช่วงอุทกภัย ปรับปรุงการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้น ยกระดับศักยภาพการพยากรณ์อากาศในพื้นที่บริเวณแม่น้ำแยงซีเกียงและความสามารถจัดการน้ำในเขื่อนกั้นน้ำหลายระดับ ทั้งนี้ โครงการซานเสียยังคงมีการดำเนินงานที่ปลอดภัย มีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการควบคุมที่ดี (Cui/Dan/Tim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น