กวางแดงหากินที่เชิงเขาเมืองฮามี่ในเขตซินเจียง
 การเผยแพร่:2020-12-04 10:42:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน

\

ย่างเข้าฤดูหนาวแล้ว กวางแดง (Cervus elaphus) ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์เดินออกมาหากินบนที่ราบ พวกมันกำลังกินอาหารบางส่วนก็วิ่งเล่นบนทุ่งหญ้ากลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม หลายปีมานี้เขตป่าเทียนซานใช้มาตรการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี กวางแดงซึ่งใช้ชีวิตในพื้นที่เทือกเขาเทียนซานจึงขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน ทำให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน (Tim/Cui/Nan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น